بدنی سالم و پوستی زیبا در داروخانه دکتر عابدین، بهترین مراقبت های تخصصی را دریافت خواهید کرد. زندگی سالم حق شماست، یک داروخانه برای همه نسخه ها واقع در کوئین سنتر طبقه همکف پلاک 2